Transport

Oferujemy Państwu transport towarów w relacjach Europa-Rosja, Europa-Białoruś, Rosja-Europa, Białoruś-Europa niezależnie od wielkości i wagi towaru.

Nasi Klienci na wykonanie transportu zawsze mają do wyboru:

Transport towaru dedykowany bezpośrednio do Odbiorcy
Transport towaru do Odbiorcy z przeładunkiem przy wykorzystaniu naszego terminala w Łodzi
Transport towaru do naszego terminala w Łodzi
Transport towaru w opcji „SOLO”
Transport towaru w opcji „DOŁADUNEK”
Transport ładunków niebezpiecznych (ADR)

Dostosowując się do potrzeb naszych Klientów proponujemy kompleksowe usługi związane z magazynowaniem oraz transportowaniem towaru od nadawcy do odbiorcy. Istnieje możliwość zarówno kompletacji ładunków z kilku krajów europejskich na naszym Terminalu w Łodzi wraz dostarczeniem ich do odbiorcy/odbiorców z wykorzystaniem naszego transportu, jak i możliwość odbioru wcześniej skompletowanego towaru bezpośrednio z naszego Terminala przez Klienta już we własnym zakresie.